Obučena Maja
Propisujući pravila za dozvoljen i bogougodan seks, crkva je zavirila duboko u intimu ljudi.
  • Istorijat i realnost prostitucije | Beograd.news

    Istorijat prostitucije – 2. deo

    Prostitucija se pominje još u Starom zavetu, u priči o Onanu. Juda (ne onaj, Iskariotski što je izdao Hrista) je imao tri sina, Era, Onana i Šalaha. Najastarijeg je oženio devojkom po imenu Tamar, ali, kako je Er bio zao i loš čovek, Bog ga je uzeo sebi pre...
  • Erotske igre u antičkoj Grčkoj - Ilustracija: Internet

    Istorijat prostitucije – 1. deo

    Istorija prostitucije je istorija ljudskog roda. U najprimitivnijim zajednicama je postojala trgovina telom zarad neke lične koristi. Mada, ako bi tako strogo definisali prostituciju, onda bi se mnogi međuljudski odnosi mogli dovesti u pitanje. Gde je granica koja odvaja odnos bez ljubavi i prostituciju? Ako je materijalni momenat, onda...

Čitani tekstovi