Pseudo-logika kao model ponašanja

Rečenica koja najbolje oslikava ovu vrstu logike je "A šta su oni nama uradili?".
Zajednička odgovornost - Foto: Internet
Zajednička odgovornost - Foto: Internet
Istorija kao nauka, u prvi mah, nekim naivnim i previše emotivnim posmatračima ili čitaocima, deluje jako nelogično. Nekima deluje surovo i nepravedno. I, umesto da se iskreno potrude da istorijsku nauku kao svetlost istine, svedoka vremena i živog sećanja razumeju na ispravan način, mnogi “pobegnu” u poricanje, odnosno negiranje validnih istorijskih izvora. Nijedna humanistička nauka nije toliko zloupotrebljavana i postala poprište nimalo benevolentnih, štaviše malicioznih amatera, kao što je slučaj sa istorijom. Samozvani sveznajući kvazinaučnici, odnosno falšistoricari kojima je istorijska metodologija potpuno strana, nadmeno rovare po istinama proisteklim iz višedecenijskih napora kritičke istoriografije. Sebi su dozvolili previše.
 
Sve te “istine” koje iznose nije vredno komentarisati jer oni “dobijaju” davno izgubljene bitke. Nevolja je jedino što ih dobijaju u svojim paranaučnim snoviđenjima, i stoga ne zaslužuju da ih dalje opisujem, pa bih prešla na objašnjenje šta je to zapravo validna istorijska metodologija? Istorija nije poželjna i priželjkivana istina, i zato je opasno baviti se njome na metodološki nedopustiv način.
 
U jednom izveštaju Parlamentarne skupštine Saveta Evrope je rečeno: „Niko ne može jednoj nacionalnoj zajednici negirati pravo na istoriju. Stoga je normalno da svaka nacija ima političku istoriju Problem se pojavljuje kad se odmaknemo od nacionalne istorije ka nacionalističkoj istoriji što se često dešava. Onda se istorija koristi u svrhu propagande i indoktrinacije. Dok nacionalna istorija traga za elementima ujedinjenja kako bi objasnila postojanje nacije, nacionalistička istorija pokušava da opravda patriotske vrednosti u ime kojih je nesto učinjeno, a to se radi uz pomoć preuveličavanja epskih aspekata istorije. Ona naglašava razlike u odnosu na susedne zemlje, a ne sličnosti i sebe uvek definiše u odnosu na spoljašnje neprijatelje.
 
Postoje dva, uzajamno povezana problema – indirektno nacionalistička istorija i prirođeni etnocentrizam, a rešenje nije uvek u uvođenju više evropske istorije u nastavne programe i planove. Rešenje je, zapravo, puno više, u načinu na koji se predaje istorija, i načinu na koji učenici uče.
 
Kao prvo, danas su istorijski podaci pristupačniji nego ikada ranije. To je delimično zato što su neki arhivi danas otvoreniji za analizu, nego sto su nekada bili,a sve se brže razvijaju arhivi koji nisu državni – uključujući one koji vode razni mediji. Rezultat je još, uprkos ograničenjima koja se pojedincu nameću poznavanjem ili nepoznavanjem stranih jezika, da je sada istoričaru, i profesoru istorije, i njegovim učenicima omogućeno da otkriju kako su događaji koji su bitni za njihovu istoriju viđeni u drugim zemljama.
 
Percepcija “drugog” i veza između “drugog” i “sebe” (ili grupe) u srcu je multiperspektivnosti, tj. višestrukosti uglova gledanja. Da bi se svaki ugao gledanja mogao razumeti, neophodno ga je kontekstualizovati. Drugim rečima ustanoviti: “odakle polaze” oni koji nešto drugačije gledaju, njihovu društvenu, političku ili ekonomsku situaciju, njihove konkretne ciljeve i prioritete, faktore koji ograničavaju njihov prostor za manevrisanje i kompromis, domet njihove moći i uticaja i tome slično.
 
Višestrukost uglova gledanja u kontekstu nastave istorije ima za cilj tri stvari :
  • razviti šire i sveobuhvatnije shvatanje istorijskih događaja i razvoja, tako što će se uzeti u obzir sličnosti i razlike u viđenjima i uglovima gledanja svih drugih;
  • bolje shvatiti istorijske odnose između nacija ili prekograničnih komšija, ili većina i manjina unutar nacionalnih granica;
  • steći jasniju sliku o dinamici onoga što se dešavalo ispitivanjem interakcije između dotičnih naroda i grupa, i njihovu međuzavisnost;
Bilo bi poželjno da višestrukost uglova gledanja postane način razmišljanja i onih koji nisu profesori istorije, iz razloga što se svi ili skoro svi za istoriju interesuju, i kako na početku napisah uglavnom diletantski. Kada bi svaki pojedinac ovo prihvatio izbegli bismo pseudo-logiku kao model ponašanja koja se manifestuje uglavnom kroz dve popularne rečenice “a šta su oni nama uradili” i “nećemo vam nikada oprostiti” (što ste nas bombardovali, streljali i slično). 
 
Ko ne voli istoriju? Svi je vole ali nije dobro što se pojedini poigravaju njome, i tako dovode u opasnost sopstveni narod, a u najgorim slučajevima i ostale narode.
 
Neko ko je dobronameran i iskren, a želi da razume logiku nelogičnosti istorije valjalo bi da zna : nije neophodno ( niti uobičajeno) da postoji jedna tačna verzija nekog istorijskog događaja.
 
Neko ko je dobronameran i iskren, a želi da razume logiku nelogičnosti istorije valjalo bi da zna: da se isti istorijski događaj može opisati i objasniti na različite načine, zavisno o stanovištu istoričara, političara, novinara, tv producenata ili očevidaca, i da svako objašnjenje može biti validno, mada i nepotpuno i delimično.
Neko ko je dobronameran i iskren, a želi da razume logiku nelogičnosti istorije valjalo bi da zna: isti dokaz različiti istoričari mogu različito tumačiti, zavisno o njihovom uglu gledanja, vremenu kada pišu i drugim dokazima koje ugrađuju u svoj istorijski pregled.
 
Za sve ovo je potreban proces istorijske empatije: staviti se na mesto neke osobe , nekih osoba, grupa, grupacija pa i čitavih naroda, u pokušaju da se shvati kako su to oni videli i zašto.
 
U tom smeru bavljenja istorijom zajedničkim snagama najviše su postigli Francuzi i Nemci. Pre nekoliko godina, u Beogradu, na jednom skupu u Francuskom institutu predstavljen francusko-nemački udžbenik istorije koji pokazuje da je moguće prevazići etnocentricni pogled na prošlost. Na skupu se, nažalost čulo i da je Balkan još uvek daleko od toga. Zaista je moguće napisati zajednički udžbenik istorije nekad zaraćenih strana, kroz dijalog i razumevanje izmeđj istoričara tih zemalja.
 
Na mnoga pitanja tražio se odgovor na tom skupu koji su zajedno organizovali Francuski institut i Fondacija „ Konrad Adenauer „. Francusko – nemački udžbenik istorije predstavljen je na oba jezika , a povod je bio pedesotogodišnjica Jelisejskog sporazuma kojim je ozvaničeno pomirenje dveju zemalja.
Prema rečima francuskog istoričara Etjena Fransoa, projekat je rađen sedam godina u potpunoj slobodi, a ministarstva obe zemlje, od kojih je projekat dobio zeleno svetlo, nisu se uopšte mešala istoričarima u njihov posao.
 
– Nismo se raspravljali o tome zašto je došlo do rata, ali smo se svađali oko drugih tema: oko vrednovanja uloge SAD 1945. godine i uloge komunizma iste godine – dodao je Peter Gajs, istoričar iz Nemačke.
 
Nemačka strana je naglašavala monolitsku, tiransku i represivnu stranu socijalističkog bloka što ne treba da bude čudno s`obzirom na sve ono kroz šta je prošao istočni Berlin, a i istočna Nemačka u celini, a francuska strana isticala da je komunistička utopija neko vreme smatrana kao rešenje kapitalističkom i liberalnom modelu ( neki i danas veruju u ovo )i da su socijalistična društva imala relativnu autonomiju, što je relativno i tačno ali opet zavisi od slučaja do slučaja odn. od države do države. Ove razlike nisu negirane već su prihvaćene kao različite percepcije što je najbitnije za multiperspektivnost uglova gledanja na istorijske procese, i na kraju podvučene kao poglavlje o ukrštenim francusko – nemačkim pogledima koje upućuje na dalje diskusije i razmišljanja.
 
Petar Gajs je istakao neobičnu važnost izlaska Nemačke iz uloge zrtve, kako je inače ovaj narod sebe video u 19.om i u prvoj polovini 20.veka. Iz te perspektive žrtve nastala je instrumentalizacija agresije što je , kako svi znamo, kulminiralo nacizmom; dodao je da ga nimalo nije iznenadilo što je u francuskim udžbenicima čitavo poglavlje posvećeno Višiju i aktivnoj saradnji sa Nemcima , što pokazuje da je Francuska izašla iz uloge žrtve. Etjen Fransoa je rekao da poglavlje o Višiju nije bilo moguće na takav način napisati, recimo pre 30 godina, što svedoči o potrebi vremenske distance.
 
O Balkanskom primeru govorila je istoričarka Dubravka Stojanović. Ona je istakla da se balkanski stručnjaci još uvek bore sa dnevnim upotrebama i zloupotrebama istorije, sa skoro svakodnevnim izmenama koje se unose u savremene udžbenike istorije. Rekla je da je rađen jedan projekat ali samo 5 godina nakon ratnih sukoba, i dodala da je taj projekat dokazao da nije moguće doći do zajedničke, jedinstvene interpretacije onoga što se dogodilo i naglasila da su viđenja jednog te istog događaja toliko različita da se često nije moglo prepoznati da se radi o jednom te istom događaju.
 
Godine 2005. objavljene su četiri knjige pod naslovom: “Nastava moderne istorije jugoistočne Evrope”, čije su teme bile osetljiva i kontroverzna pitanja zajedničke prošlosti balkanskih zemalja a da su izabrani principi pisanja i proučavanja istorije bili komparativnost i multiperspektivnost. Pošlo se od toga da se sva balkanska neprijateljstva zasnivaju na poricanju legitimnosti drugačijeg mišljenja i tumačenja što je osnova i uzrok svake agresivnosti. Dubravka Stojanović je kazala da su knjige prevedene na devet jezika regiona, i da je kroz obuku za njihovo korišćnje prošlo oko 1 000 nastavnika. A projekat je nedavno dobio nagradu fondacije za ljudska prava “Fridrih Ebert”.
 
Pogrdni nazivi za ovaj projekat (tipa „prostitucija istorije”), koji su se kod nas pojavljivali, proizvod su, prema rečima Dubravke Stojanović, dubokog dejstva etno-centričnog pogleda na prošlost i sadašnjost i straha od komparativnog pristupa dok je multiperspektivnost doživljena kao nasrtaj na nacionalni integritet, što sve pokazuje da smo još daleko od francusko – nemačkog primera.
 
A da smo jos uvek daleko od francusko-nemačkog primera govore i najnovija sukobljavanja povodom obeležavanja onog stravičnog dana istorije, kada su u Kragujevcu streljani đaci. Svaki pojedinac koji je potegao pitanje odgovornosti partizana iliti skojevaca, bio je označen kao izdajnik. Pritom se zaboravilo na to koliko je bilo opravdano preduzimati diverzantske akcije kada je jedini njihov efekat bila odmazda odn. streljanje koje je najavljeno. Drugih efekata nije bilo. Tim akcijima, partizani su neprijatelju naneli neznatnu štetu, a kazna je, kao što znamo bila neizmerljiva – stradanje nedužnih civila, u ovom slučaju đaka.
 
Zašto je izdajnik neko ko želi da sagleda istorijski događaj iz više uglova? Zašto je izdajnik neko ko postavlja pitanje , i srpske odgovornosti, između ostalog.
 
OdgovornostU korenu reči odgovornost nalazi se reč odgovor, i to je odgovor koji ćemo sebi, i svojoj deci dati. Šta smo uradili da prevaziđemo ružnu prošlost, a šta nismo uradili, prosto iz inata, jer nam se tako prohtelo. Poznato je da Srbi inadžijski reaguju na ultimatume bilo koje vrste, ali ja sam prinuđena da sebi, i svima postavim taj ultimatum: ili ćemo progledati i dobro otvoriti oči za pitanja odgovornosti partizana koji su pucali u Kragujevcu, odgovornosti državnika koji su tako loše vodili spoljnu politiku i dovelu sopstvenu zemlju u opasnost da bude bombardovana, ,odgovornosti onih koji su poslali cvet srpske mladosti sa drvenim puškama na Sremski front da potpuno nepotrebno izgine, odgovornosti onih koji su slali srpske vojnike da ubijaju Albanke, s decom u naručju, ili srpske vojnike gurnuli u besmislene bitke gde se znalo da nemamo nikakve šanse da pobedimo, ili ćemo te oči zatvoriti zauvek i prevideti sopstvenu odgovornost, i time sebe , i zemlju, i svu srpsku decu osuditi da još dugo, dugo snose ne samo breme krivice, no i breme žrtve. Na vreme treba progledati jer od naknadne pameti vajde nema, kao što vajde nema od post festum pranja biografije i presvlačenja iz patriJotskog u evropsko ruho, a mentalni sklop ostao isti, ako ne i gori.
 
Bila bih slobodna da navedem jedan istorijski izvor. Ovo su izvodi iz sećanja Dimitrija Tucovića, srpskog socijaldemokrate: “Ulaskom srpske vojske na Kosovo “ušli smo na tuđu zemlju” i “izvršen je pokušaj ubistva s predumišljajem nad celom jednom nacijom”, što je “zločinačko delo” za koje se “mora ispaštati”. Jer, “plotuni su poobarali žene koje su držale odojčad u naručju (…) tela, kao jela vitka, lepih (albanskih) gorštakinja rila su se kao crvi po ledini; žene su se porađale od straha. Za dva sata potamanjeno je na 500 duša.” Srpska vlada bila je proglasila albansko stanovništvo “za ljudski odrod prema kome vredi samo upotreba grube sile”, dok “šovinistička štampa nastavlja da izaziva kod srpskog naroda mržnju prema ‘divljim Arnautima’, prikrivajući divljaštva koja je srpska vojska prema njima počinila.” Da, dobro ste procitali, ovo je napisao jedan Srbin, i ne, to nisu napisali ni sudije Haškog tribunala, niti Sonja Biserko, niti Natasa Kandić. Ovo je napisao jedan odgovorni Srbin – Dimitrije Mita Tucović.
 
Ugledni novosadski sociolog A. Kisjuhas se dosta bavio doprinosom Dimitrija Tucovića srpskoj socijaldemokratiji, i u tim istrazivanjima napisao je ovo:
 
“Kada je o Dimitriju Tucoviću reč, Milovan Đilas je govorio da je u pitanju “dokaz da je Srbija uvek imala ljude i pokrete koji su znali da brane i odbrane njenu čast i njene stvarne interese od nazadnih vladajućih krugova”, odnosno dokaz da “savest srpskog naroda nije umrla” i u dobu zavojevačkog šovinizma. Tucovićeva Srpska socijaldemokratska partija bila je jedna od najnaprednijih i najborbenijih radničkih stranaka u Evropi, zalažući se za socijalnu jednakost, opšte pravo glasa, progresivni porez, smanjenje troškova za vojsku, unapređenje prosvete i uopšte modernizaciju Srbije. Bila je jedina partija u Evropi koja je u parlamentu glasala protiv ratnog budžeta i ratnih kredita pred početak Prvog svetskog rata, navodeći da je u pitanju “bezumlje neodgovornih šovinista u mundiru i civilu”.
 
Naravno, vec pogađate, Tucović i socijaldemokrate u Srbiji su percipirani i otpisivani kao srpski izdajnici, austrijski agenti i uopšte odrodi srpskog naroda. Iako su (p)ostali uticajna i zapažena alternativa, kontrapunkt, i trajna moralna vertikala u dobu tog bezumlja. Dok je sam Tucović kao srpski kapetan poginuo u blatu Kolubarske bitke, u 33. godini života, i u sukobu koji je pedantno opisivao kao imperijalno i šovinističko “besnilo ratnih strasti”.
 
Tucović i drugi srpski socijaldemokrati su se hrabro i nepokolebljivo protivili imperijalizmu, kolonijalizmu, militarizmu i projektima “Velike Srbije”. Umesto međusobno zavađenih, surevnjivih, bednih i teritorijalno gladnih nacionalnih državica na Balkanu, Tucović i drugovi su zagovarali tzv. Balkansku Federaciju. Dakle, jednu slobodnu, nezavisnu i ujedinjenu (kon)federalnu državu od Jadrana do Crnog mora, a u kojoj su ostvareni nacionalni interesi svih balkanskih naroda. Neko bi rekao “balkansku” ali i “meko socijalističku” Evropsku uniju. Vizionarski i posve ispravno, tvrdili su da na Balkanu “izmešano” žive mnogi narodi, zbog čega koncept nacionalne države oslobađajući jedne, samo porobljava druge. Zato su se i bili zalagali da Kosovo, Makedonija i Albanija ravnopravno sa Srbijom i ostalim državicama uđu u tu i takvu Balkansku Federaciju, kritikujući sve (pa i srpske) imperijalne težnje. Pokojni Tucović je i onako već pet puta premeštan (Vrapčje brdo, Kolubara, Lazarevačka crkva, Slavija i u najavi Novo groblje), što znači da nam taj čovek nesumnjivo ne da mira”.
 
Prilicno je jasno je da neki Srbi ne žele da izađu iz uloge žrtve kao što su to Nemci učinili. Misli li iko da je Nemcima bilo lako da prevazidju svoju jezivu prošlost? Čak ni knjiga Majn Kampf nije zabranjena, nju je moguće kupiti i prevedenu i ukoričenu, pošto se Bavarska nije trudila da tužaka i naplaćuje autorska prava. U Sjedinjenim Američkim Državama, Majn Kampf nikada (čak ni tokom rata!) nije ni bio zabranjen i preko bare se i danas proda oko 15 hiljada primeraka godišnje. I? Nijedna od ovih država nije postala fašistička.
 
Gorepomenuti sociolog Aleksej Kisjuhas se bavio i nacinima na koji su Nemci prevazisli svoju ruznu proslost, i evo sta on kaze o tome: ” Ne radi se o tome da li objaviti Majn Kampf, već šta uraditi sa njim i sa nasleđem tog mentalnog đubreta i izbljuvka. Zato suština nije u zabrani i u cenzuri, već u suočavanju sa prošlošću. U jakim demokratskim institucijama, kao i u nepokolebljivom antifašizmu. Jer i Nemačka i moderni svet danas su sasvim drugačije društvo od Vajmarske Nemačke, uprkos izazovima nove svetske ekonomske krize i masovnom prilivu drugih i drugačijih. Zašto? Zato što su u proteklih sedamdeset godina Nemci naprosto bili izloženi Hitlerovim pisanim rečima, govorima i zločinima, i to po svojim školama i fakultetima, kao i u knjigama, muzejima, galerijama, novinama, filmovima, pozorišnim predstavama i televizijskim debatama. Dakle, nisu zatvarali oči pred njima, ulepšavali ih, relativizovali ili revidirali, već su o svemu tome otvoreno i kritički razgovarali po učionicama, amfiteatrima, medijima i – sudnicama.
 
Verantwortung - odgovornost. Neki beže od nje.

Verantwortung – odgovornost. Neki beže od nje.

 
Suočavanje sa prošlošću (“Vergangenheitsbewältigung”) je od 1960-ih godina postalo tema razgovora za nedeljnim ručkom Nemica i Nemaca. Nemačka je spremno prihvatila svoju krivicu, a u specifičnom postnacionalnom duhu retko je mahala zastavama i pevala himnu po sportskim priredbama. Fokusirala se na razvoj u dubinu, a ne u širinu: na posleratnu izgradnju, toleranciju i demokratiju bez izbegavanja neprijatnih tema iz svoje prošlosti. Prema jednoj anketi iz 2015. godine, čak 75% Nemaca je izjavilo da Hitlerovi zločini znače i to da Nemačka “još uvek ne može da bude normalna država”. Tu valja tražiti i razloge za neuobičajeno tolerantan stav Nemačke prema migrantima. Upitan da li je Angela Merkel “najmoćniji lider Evropske unije”, njen portparol je rekao “To nisu kategorije u kojima mi razmišljamo.” Odakle potiče i neosetljiva potreba da se uporno smanjuje broj srebreničkih žrtava u tih sedam užasnih julskih dana, iako su one uveliko izbrojane i identifikovane na najmanje 8.372? Čemu ova matematika za moralno siromašne? Zašto volimo da brojimo samo naše žrtve? Ili da ih dopisujemo tuđim zarad nekakve lažne moralne ekvivalencije? Da li to znači da i Aušvic treba proglasiti mestom stradanja jevrejskog i nemačkog naroda, pošto je tamo život izgubilo i par nemačkih stražara? To jest, kako nešto može da bude genocid samo onda kada ubijaju Srbe? I eventualno Indijance jer – smrdljivi Englezi, i zli Ameri su to, brajko moj, rekao bi prosečan Srbin. Kakva je to mozgovna gimnastika ili veleslalom koji Bošnjacima i Hrvatima spočitava da negiraju svoje zločine dok istovremeno radi isto to – namerno zaboravlja i negira one svoje? I zašto bismo najradije da se o Srebrenici ne govori nikad? Iako tamo nikada nismo ni bili, niti poznajemo nekog ko jeste? Odakle ta nelagoda, pa na pomen Srebrenice mnogima ruka sama neodoljivo kreće u rimsko salutiranje kao Piteru Selersu u “Dr. Strejndžlavu”? Umesto da se pogne glava i umukne na tren. Kako i kada nam se ušunjala ta banalnost zla o kojoj je drobila Arent i jesmo li svi odjednom postali Ajhmani? Odgovor na sva ova pitanja je neobičan i bizaran koliko i poražavajući: zbog empatije. Empatija ili saosećajnost je poznati neurološki, psihološki i društveni fenomen. Kada vidimo da u televizijskoj seriji ubiju junaka kojeg smo voleli, ili kada u sapunici gospođa plače zato što ju je muž prevario sa sobaricom – i nama dođe žao, a i suzu umemo da pustimo. Kada fudbalera lopta raspali u glavu ili u međunožje, kao da i nas zaboli ili žigne, zar ne? Empatija ima i svoje dobre strane, bar kada se pojavljuje kao osećanje sažaljenja, moralnosti ili ljubavi. Na primer, kada je treniramo putem slanja SMS-ova za pomoć žrtvama cunamija ili za pomoć deci oboleloj od retkih bolesti za operaciju u inostranstvu. Ili bar onda kada komšiji koji nosi kese pune namirnica otvorimo vrata od lifta – jer kao da i nas same ta prokleta nerazgradiva plastika seče po prstima. Pa ipak, u tome je i problem. U fundamentalnom procesu koji odlikuje svako osećanje empatije: kada pomislimo da imamo isto iskustvo kao i drugi i nama bliski ljudi, kada sagledavamo svet iz njihovog ugla, kada osećamo njihov bol.
 
Ljudi su empatičniji prema onima koji liče na njih same, što samo osnažuje postojeće društvene nejednakosti, stereotipe i predrasude. Na zverstva protiv crnaca nas motivišu priče o belkinjama koje siluju crnci, a na Holokaust priče o nemačkoj deci koju kradu Jevreji. Upravo zato beznačajne provokacije eskaliraju u velike sukobe i svetske ratove. Urođeno nam je da osećamo empatiju prema ljudima u našem neposrednom okruženju i ljudima koje poznajemo, što je zapravo veliki problem jer se ona prvo širi na ljude naše boje kože, vere i nacije. Ona je pristrasna, provincijalna i iracionalna. Empatija prema sopstvenoj deci nas čini dobrim roditeljima. Empatija prema sunarodnicima patriotama.
 
I upravo zato se ponašamo kako se ponašamo povodom Srebrenice. I možemo da otpisujemo tuđe žrtve, da pronalazimo izgovore za njih, te da relativizujemo nešto toliko užasavajuće poput genocida. Zato što se na ovaj način empatišemo sa sopstvenim plemenom, a naučili smo da je takva empatija dobra stvar. Drugim rečima, zbog kvarne logike nacionalizma u sadejstvu sa empatijom, osećamo da je nekako moralnije i ispravnije stati uz Milorada Dodika, a ne uz majku Srebrenice. Uz one koji su se na tuđoj nesreći obogatili, a ne uz one koji su izgubili sve. Jer jedni su naši i sa njima valja saosećati, a drugi, pa, šta da im radimo. Ono što profesionalni suočavači sa prošlošću, dizači svesti i ostali haški tribunali ne mogu da ukapiraju upravo je zla snaga – empatije. Zbog toga je cela ta stvar sa zločincima iz našeg sokaka imala karakter trampe, a ne pomirenja.
 
I sad, šta ako ne ta zla empatija ili empatija zla? Dve stvari: samilost i razumevanje. Naime, samilost je drugačija od svoje dalje sestre empatije. I razlika nije samo jezička – samilost okida drugačije neurone u glavi. I ona može da učini da vidimo širu i nepristrasnu sliku, odnosno da ne prebrojavamo boju kože ili krvna zrnca unesrećenih. Zbog samilosti nesreću i nevolju prihvatamo samo kao nesreću i nevolju, bez samih sebe i nama sličnih u jednačini.
 
Što se razumevanja tiče to treba da bude razumevanje koje podrazumeva obaveštenost, činjenice, i jednu racionalnu analizu, uprkos osećanjima. Svojevremeno su “Lekari bez granica” prestali da primaju novac za unesrećene u cunamiju 2004. godine, moleći za donacije za neke druge i manje medijski ispraćene nevolje. Ponekad valja i pročitati nešto i onda racionalno usmeriti svoja osećanja.
 
Na kraju, koliko SMS-ova smo poslali Crvenom krstu povodom poplava u Srbiji, a koliko povodom poplava u Indiji ili Pakistanu? Verovatno za ove druge nismo ni čuli, iako su poplave u Srbiji odnele 57, a one u Indiji i Pakistanu 557 života, dakle, deset puta više. Međutim, “naših” 57 žrtava kao da su važnije, zar ne? I smatrali bismo blasfemičnim i nenormalnim ukoliko neko iz Srbije misli da su žrtve iz Kašmira i Pendžaba vrednije i veće od onih iz Obrenovca ili Krupnja – iako to objektivno jesu. Molim lepo, neka ekipa sa potkontinenta brine o svojima, je l’ tako? Dakle, zbog nakaradne logike empatije, ne uviđamo ništa pogrešno i loše u tome što nama naše žrtve “jesu” veće. Ista logika važi i važiće za Srebrenicu i za Kravice ili koje se već stradanje Srba gura kao ekvivalent genocidu nad Bošnjacima. Zbog empatije čovek naprosto nije samo čovek – već neko ko je naš i blizak, odnosno tuđ i dalek. Iako nikada ne možemo osećati empatiju prema celom čovečanstvu ili prema dalekim strancima, moramo razumeti da njihov život i blagostanje imaju jednaku vrednost kao i onih koji su nam bliski. Za vrednosti razuma, samilosti i istinskog kosmopolitizma je potreban napor – a naš mozak prenapregnut osećanjem empatije nam u tome ne pomaže. Što ne znači da ne treba da se potrudimo i stanemo mu na put, naprotiv.
 
Bar budimo biti iskreni prema sebi to jest, iskreni prema onome šta smo samima sebi i drugima uradili; oko toga ko su nam stvarni spomenici i kome se odistinski klanjamo. Dok nas drug Dimitrije Mita Tucovic ili naprosto životna realnost ne podsete na, pa, ulogu srpske buržoazije u zavojevačkoj politici, odnosno kolektivnoj nacionalističkoj obmani svih nas. Seljaka, radnika i poštene inteligencije koji smo zbog te obmane (p)ostali siromašni, uskogrudi, bedni i prezreni na svetu. “
 
Zbog činjenice da se svaka rečenica može završiti sa jednim “ali”, i onom najgorom varijantom ” a šta su oni nama uradili”, nikad se ništa ne menja, niti se može promeniti. Sve dok naša bezakonja pravdamo tuđim bezakonjima, krećemo se brzinom puža, i ne popravljamo se kao ljudska bića.
 
Pokazalo se da ovdašnja, blogovska, forumaška, fejzbuk, twitter i ostala internet javnost ni posle 75 godina nije spremna da, umesto (ili pored) emotivnih osvrta na događaje iz prošlosti, na primerima iz sopstvene i tuđe prošlosti otvori neke malo složenije a korisne teme.
 
Konkretno, svrhu i način pružanja otpora okupatoru u uslovima kada to podrazumeva teške odmazde, ili ako je pozitivan ishod jako upitan. I generalno ponašanje tokom okupacije, pa i života pod diktaturom ako malo proširimo stvari.
 
To je kontroverzna i osetljiva tema, ali očigledno još nismo spremni da ovde o tome pričamo. Za razliku od, recimo, naših predaka koji posle Prvog svetskog rata nisu skočili na svoje sunarodnike koji su tri godine proveli pod okupacijom, a prilično kritički su sagledali neuspeli i u krvi ugušeni Toplički ustanak iz 1917.
Sada nam ostaje da čekamo u nadi da će nam vremenska distanca pomoći da prevazidjemo strah jedni od drugih, mislim na nas, balkanske, u boju neustrašive, a u miru i ispravnoj interpretaciji istorije, plašljive narode.
 
Biće teško obzirom na naizgled nelogičnosti istorije koju ne ume svako da shvati, na Balkanu posebno.
 
History is such a drama queen.
 
Izvori:
 
Udžbenik za istorijske studije “Metodika nastave istorije ,
kolumna A. Kisjuhasa “Empatija zla, Mita i Sloba” objavljena na Internet stranici Danas
Kategorije
Iz mog uglaMarijana Hoffmann

Zavrsila Gimnaziju u Lazarevcu, drustveno-jezicki smer, i istoriju na Filozofskom Fakultetu u Beogradu. Diplomirala kod prof. Nikole Samardzica na temu " Istorija americke demokratije kao sistema vrednosti "\r\nZivi i radi u Konstancu, na Bodenskom jezeru.
Nema komentara

Povezani tekstovi

  • Bol. Možemo ga svuda videti, pronaći, otkriti. Spoljašnji, i onaj unutrašnji. Tuga i očajanje, ponekad, dovode i do istinskog fizičkog bola. Bol je na početku. Novi život. Dolazak bebe...
  • Žena je stvorena da bi joj se muškarac divio. Da bi za njom čeznuo. Da bi je poštovao i voleo. I da bi ona tog i takvog muškarca volela....
  • Osnovna namena Interneta je razmena informacija, i sa tim ciljem je i nastao. Imperativ je bio učiniti informacije dostupnim što je moguće većem broju ljudi, i da to sve...
  • Poštovani čitaoče, pre nego što nastaviš sa čitanjem teksta, udahni vazduh, mirno sedi, i usredsredi se na sledeću fotografiju: Na ovoj fotografiji nalazi se jedna čudna naprava, relikt 19-og...