Istorijat prostitucije – 2. deo

Čak i islam, koji propisuje stroga pravila u ponašanju žena i dozvoljava muškarcu četiri supruge, propisuje da nijedna ne sme biti zapostavljena.
Istorijat i realnost prostitucije | Beograd.news
Istorijat i realnost prostitucije | Beograd.news

Prostitucija se pominje još u Starom zavetu, u priči o Onanu. Juda (ne onaj, Iskariotski što je izdao Hrista) je imao tri sina, Era, Onana i Šalaha. Najastarijeg je oženio devojkom po imenu Tamar, ali, kako je Er bio zao i loš čovek, Bog ga je uzeo sebi pre nego što su on i žena dobili dete. Da bi sačuvao uspomenu na sina Juda naredi drugom, Onanu, da “legne sa udovicom i začne sina u ime brata svoga”. Onan nije mogao da odbije oca, ali nije hteo da ima sina sa ženom svoga brata i prosipao je seme “tamo gde mu nije mesto”. Kako je to bilo protiv volje Boga, on ga je uzeo sebi i mlada Tamar opet nije imala muža. Juda je shvatio da ni njegov treći sin, tada još dečak, neće uraditi ono što je Bogu milo, reši da Tamar pošalje kući i da će je pozvati kad Šalah postane muškarac. Čekala je Tamar godinama a poziv nije dolazio. Kako su joj prolazile godine za radjanje, odluči ona da smisli lukavstvo. Preobuče se u prostitutku, pokrije lice  i ode tamo gde je Juda čuvao ovce. Kako je bila još mlada i zavodljiva, zavela je Judu i tražila jagnje za naplatu. Juda je jagnje obećao, ali kako  jaganjci nisu bili sa ovcama, Juda joj da svoj štap, prsten i pojas, kao zalogu da će joj dati jagnje. Sutaradan su njegovi ljudi svuda tražili mladu bludnicu da joj plate, ali nje nigde nije bilo. Posle nekog vremena dopre glas do Jude kako mu se snaja odala nečasnom životu jer se vidi da je trudna. Naredi on da je dovedu i kazne spaljivanjem, kao i svaku preljubnicu. Na to ona izvadi ispod haljine njegove stvari koje je dao u zalog, a Juda joj oprosti. Kasnije je rodila blizance.

Ova priča, iz Knjige postanja, govori nam da je prostitucija poznata još iz biblijskih vremena. Ovo je, ujedno, i prvo pominjanje “najstarijeg zanata na svetu”. Cvetao je u starom Egiptu, gde su žene imale velike seksualne slobode, pa čak i da imaju plaćenje ljubavnike. Uopšte, cenile su se žene koje se doteruju, zavodljivo igraju, a posebno one koje su bile vešte u ljubavnom umeću. Uostalom, jedna takva je pretila da ugrozi i Rim, zavela je dva državnika, kažu, samo svojim čulnim veštinama. Kleopatra je bila i ostala pojam posebno zavodljive žene koja je svoje moći koristila da stekne vlast i moć.

Islam

Islam je, za razliku od hrišćanstva, vera koja dopušta i ohrabruje čulna uživanja. Mnogobrojna literatura koja daje savete za bolji seksualni život, uputstva za erotske tačke na telu muškarca i žene, govori o jednom sasvim drugom pristupu intimnom životu nego što je bio u hrišćanstvu. Arapske prostitutke su bile naučene da ugode muškarcu u svemu, ne samo u krevetu. One najskuplje su bile i igračice  trbušnog plesa, koji je najčešće bio uvod u plaćeni seks.

tumblr_lgktuix0xx1qcwqcio1_500

Orijantalni erotski ples

Kada su se hrišćanski vojnici, u krstaškim ratovima, sreli sa islamskom kulturom i životom, to je bio sudar različitih galaksija. Ne samo u veri, načinu oblačenja, ishrane, običaja, nego i načinu doživljavanja žene i čulnog uživanja. Stari vek i čvrste stege koje je postavila crkva, učinili su da se svaki odnos van braka učini prljavim i nedostojim, a i ono u braku je opravdano samo u cilju dobijanja potomstva. Oni krstaši koji su se vraćali domovima u Evropu, bili su očarani rafiniranim umećem u kućama za zabavu. Iako je islam vera koja dopušta četiri zakonite žene i neograničeni broj konkubina, očekivalo bi se da prostitucije nema. Međutim, samo bogati ljudi su mogli sebi da priušte hareme, a i oni su voleli  kad izađu da se druže sa sebi ravnima, imaju zabavu  koju mogu prižiti muzika i lepe žene.

original

Tajna uživanja

Postojao je među Arapima predislamskog perioda, , naročito beduinima, običaj seksualnog gostoprimstva. Gostu u kući se nudila postelja, večera i žena ili ćerka da provede noć. Ovo nije obavezivalo na plaćanje pa ne možemo podvoditi pod prostituciju, ali se često dešavalo da se žena izdašno nagradi, naročito od strane bogatih trgovaca kojih je bilo na Putu svile.

I danas postoje, javne ili tajne, kuće u kojima se može platiti za seksualno zadovoljstvo.

Indija

tajna07-1

Kama sutra na zidu hrama

Hinduizam, kao osnovna religija ovog područja, propisuje mnogo zabrana u vezi sa seksom.  Ovo je, inače, religija sa mnoštvom pravila i sasvim posebnih gledanja na svet. Život ne treba podrediti zadovoljstvima nijedne vrste nego naprotiv, nadvladati duhom svaku telesnu želju do stupnja postizanja božasnkog mira. Duboko uvereni da je sperma tečnost velikog energetskog potencijala, nešto što u sebi nosi samu magiju nastanka života, smatrano je rasipništvom prosipati magiju uludo. Takvo verovanja nametnulo je svojevrsnu askezu i propisivalo odnos između muškarca i žene samo u svrhu dobijanja potomstva. Posle toga se očekivalo da se duhovno uzignu do viših nivoa duhovne svesti. Poznato je, na primer, da je Mahatma Gandi bio oženjen i nikada se nije razveo, ali je decenijama sa svojom ženom živeo u zajednici bratske ljubavi i poštovanja, bez fizičkog dodira.

Budisti nisu tako striktni u negiranju seksa kao jedne od bitnih ljudskih potreba, ali je Buda takođe postavio mnoga ograničenja koja su stvorila osnovu za pojavu organizovane prostitucije. Zabrane su bile: da se ne sme imati odnos sa devojkama koje su još kod roditelja, onima koje su zaštićene dhamom, tj. monahinjama ili zavetovanim na celibat, udatima, verenima, i onima koje izdržavaju neku kaznu, zatvorenicama ili kažnjenim po nekom drugom osnovu. Zanimljiva je poslednja zabrana jer odražava jedan seksualno ravnopravan stav koji izjednačava žene i muškarce. Naime, smatralo se da zatvorenica može da bude dovedena u situaciju da mora da ima seks, samim tim što je zatvorena zavisna je od nekoga ko to može da zloupotrebi. Prisilan seks je bio veliki greh i društveno i moralno prezren i zabranjen.

Sa druge strane, cela indijska filozofija i običaji prožeta je veličanjem ljubavi između muškarca i žene, ljubavi u svakom vidu pa i seksualnom. Smatralo se da žena mora da bude ne samo vešta u umeću fizičkog kontakta, nego da bude lepa, doterana, nakićena, da se pogled muškarca sa zadovoljstvom zaustavi na njoj, mora da bude namirisana, da ima umilan glas i da ne štedi lepe reči kad razgovara sa muškarcem. Sve veština koje su potrebne da muškarac i žena izgrade jedan božanski savršen odnos opisane su u knjizi koja ima sedam delova, ali Zapadu je poznat samo jedan, onaj koji govori o pozama tokom odnosa, Kama sutra. Ovo štivo je za Evropu bilo izvor tajni i greha, to je bio sudar dve galaksije koliko su se stavovi po pitanju muško-ženskih odnosa razlikovali u hrišćanstvu i celom Dalekom istoku.

Prostituke su bile cenjene i poštovane. Njihove aktivnosti nisu smatrane za sraman posao. One najbolje su bile odlično plaćene i vrlo uvažavane. Najbolje su bile izvanredno lepe i njihovo umeće nije dolazilo samo iz ličnog iskustva nego iz studioznog vežbanja i proučavanja muškog tela ali i psihe. Pa i knjiga koja upućije u tajne savršenog odnosa i savršenog zadovoljstva, ima baš taj naziv jer “kama” znači “potpuno zadovoljstvo”.

Pored njih postojale su obične prostitutke koje su bile dostupne za malu količinu novca. Interesantno je da su i udate žene mogle da se bave prostitucijom, uz dozvolu muža. One su po rangu bile između ovih vrhunskih i onih jevtinih.

Dolazak muslimana na prostore Indije doneo je zbrane koje su uključivale i smrtnu kaznu. Takvo stanje je vladalo dok nisu došli Englezi i ne samo oživeli zanat prodaje tela, nego uveli red i zakon. Kako su mnogi od njih bili neoženjeni a seksualne slobode u Engleskoj nisu bile velike, sa radošću su prihvatili mogućnost upoznavanja sa tajnama knjige Kama sutra. 

Koliko je u Indiji poštovana želja tela govori podatak da su postojali i muškarci homoseksualci koji su se bavili zanatom. Delili su se na tri kategorije: muškarce koji su se oblačili i govorili kao žene, (danas bi se reklo, travestiti), muškarci koji su bili legitimni muškarci koji su zadovoljavali druge muškarce i hidzre, muškarci bez genitalija, evnusi. U ove treće su spadali i oni koji su imali genitalije ali su potpuno izgubili potenciju, što se proveravalo pomoću lepih ženskih koleginica. Ako bi ispitanik odoleo vrhunskom zavođenju žene, dobijao je dozvolu da se bavi poslom kao hidzra.

Japan i Kina

tajna08

Iz kineskog priručnika, Sedam latica zadovoljstva

Interesantano je da se na Dalekom istoku prostitucija nije smatrala nečasnom delatnošću. U Kini se žena koja svojim seksualnim umećem može da zaradi novac zvala či, a znak za pisanje je bio isti za umetnicu i prostitutku. Umeće vođenja ljubavnog čina se smatralo vrhunskom umetnošću. U vreme dinastije Čou posao prostitucije je zaista dignut na nivo umetnosti. Kako su se najveći i najbogatiji gradovi formirali na plovnim putevima i morima, javne kuće bile su na brodovima koji su bili prave kuće za uživanje u hrani, razgovoru, plesu i vrlo slobodnom i nesputanom seksu. U žargonu se to zvalo “Cvetni čamac” i na njemu su bile zaposlene samo vrhunske devojke. Bile su lepe, skupe i veoma poštovane.

Ovom raskalašnom životu je došao kraj za vreme dinastije Čin koja je prihvatila Konfučijevo učenje koje zabranjuje prodavanje tela. Međutim, priznaje se potreba muškarca za telesnim odnosom ako njegoba supruga ne može da ga zadovolji pa se muškarcima dozvoljava držanje konkubina. Konkubine su bile stalne i nastanjene u domu, za njih su postojala stroga pravila. Jedno od njih je bilo da ona dolazi u ložnicu muža i posle fizičkog čina mora da napusti sobu ako supruga nije prisutna! Bukvalno je to značilo da je duhovna, emotivna veza rezervisana samo za zakonitu ženu a za telesno zadovoljstvo služi konkubina.

Erotika je bila normalni i nezaobilazni deo života i o njoj se pisalo, pričalo, učene su veštine erostkog umeća, pisali stihovi o nebeskim ushićenjima čulnosti. Čak se smatralo da nije zdravo ako muškarac svoju jang energiju drži bez ravnoteže ženinog jin principa, da moće da oboli i umre. Muškarci su učeni veštini da odrzavaju odnos dužim da bi im žena predala što više jina i tako ibalansirala zdravlje i svoje i njegovo.

Homoseksualnost nije bila tabu, postojale su i muškarci koji su prodavali svoje veštine homoskesualnog čina. Zvali su se katamiti  isto tako bili veoma cenjeni.

geisha-5

Gejše u igri

Japan je imao sličan stav prema potrebi  zadovoljenja erotskog nagona u čoveku. Javne kuće su procvetale i prostitucija digla na nivo državnog interesa za vreme vladavine šoguna Joritomoa, u XII veku. Kako je bio osvajač i imao veliku armiju mladih i zdravih muškaraca koji su dugo bili na putu, morao je da reši pitanje njihovih hormona koji su izazivali ozbiljne sukobe i nerede, svađe i tuče u vojsci. Na njegovim pohodima pozadina je bila sastavljena od žena koje su imale jedini zadatak da zadovolje svakog vojnika kome je to bilo potreba, bez mogućnosti da ga odbiju. Za to su, naravno, bile plaćene. Takođe je dao dozvolu za osnivanje javnih kuća na velikim i prometnim putevima. Te žene su bile registrovane i plaćale su porez.

Vrhunske dame za zabavu, po kojima je Japan postao poznat su gejše. Regrutovane su iz siromašnog sloja građanstva, često prodavane kao deca. Prolazile su surovu i rafiniranu obuku u doterivanju, veštini vođenja razgovora, psihologiji, a posebno u erotskom umeću. Svaka dobra kuća gejši je imala podlmadak koga su obučavale starije gejše koje se nidu udale i muškarac, koji im je u praksi pokazivao šta muškarci vole i kako ih zadovoljiti.

Najbolje gejše su bile vrlo skupe i poštovane su kao vrhunske umetnice. Imale su obavezu da najmanje deset godina donose zaradu kući koja ih je podigla a posle toga su se mogle udati. Ona koja je bila tražena kao gejša bila je na ceni i kao žena i lako se udavala.

Istok je, manje više, imao sličan stav o ljudskim potrebama za ljubavlju i njenom fizičkom izražavanju, kao i o samom seksualnom činu kao osnovnoj potrebi kao što je hrana. Smatralo se da samo potpuno zadovoljan i po svim pitanjima namiren čovek moće da pruži od sebe ono što društvo od njega očekuje. Ove potrebe su više priznavane muškarcima nego ženama, mada ni one nisu bile zapostavljene. Muškarcu su se zato dozvoljavale prostitutke, jer sa njima nije morao da se trudi. Čak i islam, koji propisuje stroga pravila u ponašanju žena i dozvoljava muškarcu četiri supruge, propisuje da nijedna ne sme biti zapostavljena.

Tek u hrišćanstvu je prirodna ljudska potreba stavljena na stub sramote i stida, o tome u sledećem nastavku.

 

Kategorije
Istorijat prostitucije

Rođena sam kao Živana, ali se odazivam na Žiža. Titova pionirka, pamtim Beograd i ovaj narod u boljem izdanju. Po struci ekonomista, kada su fakulteti bili državni a diplome vredele. Htela da studiram fiziku ali život okrenuo pravac čamca. Po opredeljenju svaštar. Sve me zanima, numerologija, istorija, muzika, književnost i slikarstvo, posebnije. Pasionirani putnik, svaki dinar dajem na putovanja. Volim da pišem za Portal jer se razlikuje. Majka jedne Nine koja mi je najbolje što sam uradila u životu.
Nema komentara

Povezani tekstovi