Protivzakonito reklamiranje na društvenim mrežama

I pored vrlo jasne zakonske regulative na društvenoj mreži Facebook se neometano reklamiraju advokati.

Krajem juna u Medija centru održana je konferencija za novinare i koktel za goste povodom početka rada jedinstvenog sistema pravne zaštite start-ap kompanije „Justicija sistemi“. Ovo privredno društvo nudi nekoliko različitih programa zaštite svojim klijentima, koji se u praksi svode na 10 do 20 usluga godišnje u zavisnosti od izabranog programa za određeni iznos mesečne pretplate, kao i popust klijentima za ostale usluge. Svoje usluge ovo privredno društvo reklamira i na društvenoj mreži Fejsbuk, na kojoj se iz dana u dan pojavljuju negativni komentari na njihovim objavama u vezi sa zabranom reklamiranja advokata, koji nedugo po pojavljivanju iščezavaju.

Justicija na Facebooku

Komentari na stranici Justicije

Advokatska komora Beograda izdala je saopštenje u vezi sa ovim slučajem, u kome se navodi da se privredno društvo „Justicija sistemi“ doo bavi „… u najmanju ruku nedozvoljenom trgovinom, a i nedozvoljenim posredovanjem.“. Zakonom o advokaturi izričito se zabranjuje reklamiranje advokata, zajedničke advokatske kancelarije i advokatskog ortačkog društva, s tim da ovaj Zakon predviđa da će se pitanje zabrane reklamiranja i dopušteni način predstavljanja bliže urediti statutom advokatske komore i kodeksom. Statut Advokatske komore Srbije, kao i Zakon o advokaturi, predviđa zabranu reklamiranja advokata, zajedničke advokatske kancelarije i advokatskog ortačkog društva, s tim da on predviđa da će se zabrana reklamiranja i dopušteni način predstavljanja bliže urediti Kodeksom profesionalne etike advokata.

Justicija - sponzorisani post

Justicija – sponzorisani post

Kodeks profesionalne etike advokata uistinu donekle razrađuje pitanje zabrane reklamiranja advokata utoliko što predviđa, između ostalog, zabranu deljenja ili u javnim medijima, u elektronskom predstavljannju i drugim publikacijama objavljivanje saopštenja kojima nudi usluge, kao i davanje pravnih saveta u javnim glasilima i na senzacionalistički ili samohvalisav način predstvaljanje u javnosti predmeta, sposobnosti i uspeha. Ovaj Kodeks predviđa i zabranu sticanja klijenata nelojalnom konkurencijom, koja između ostalog podrazumeva nuđenje zastupanja za nagradu nižu od one koja je propisana advokatskom tarifom, što je slučaj usluga koje oglašavanjem nudi privredno društvo „Justicija sistemi“ doo.

Reakcija strukovne komore u ovom slučaju do sada je bila previše mlaka i, stiče se utisak, posledica pritiska nezadovoljnog članstva od čijih nemalih mesečnih članarina se organi i zastupnik komore izdržavaju. Ovaj slučaj nametnuo je niz pitanja:

  • Na osnovu kog propisa je dozvoljeno bavljenje advokaturom društvu sa ograničenom odgovornošću?
  • Ko su advokati u čijem poslovanju ova “platforma”, po sopstvenim tvrdnjama, posreduje?
  • Iz kog razloga nije utvrđeno ko su lica koja poslove advokata za potrebe ove “platforme” obavljaju?
  • Zašto nisu pokrenuti disciplinski postupci protiv advokata čije usluge ova “platforma” nudi po cenama daleko ispod Tarife o nagradama i naknadama troškova za rad advokata?
  • Zašto advokatske komore dozvoljavaju potpunu degradaciju i omalovažavanje struke koju su obavezni da štite?

Na kraju, neizbežno se nameće i pitanje sposobnosti i volje predstavnika advokatskih komora da štite interese građana koje zastupaju imajući u vidu činjenicu da interese sopstvene komore i njenih članova nisu sposobni da zaštite.

Kategorije
AnalizeRazumno
Nema komentara

Povezani tekstovi

  • Njegova snažna individualnost, veliki, originalni talenat, izrazit smisao za naučnu teoriju i lični uticaj koji je vršiona svoje učenike učinili su ga ne samo tvorcem značajne škole (tzv. ženevske škole)...
  • Kada je pre tačno godinu dana, 11.11.2015. godine, beograd.news pušten u rad, niko od ljudi okupljenih oko ovog projekta nije mogao da ima ni najblažu predstavu o tome kako...
  • Osnovna škola “Rastko Nemanjić Sava” na Dojeviću od ove školske godine nosi naziv po predsedniku Ujedinjenih Arapskih Emirata, Halifi bin Zajedu Al Nahjanu, dok će ime po prvom srpskom...
  • Francuska je među prvim evropskim zemljama koje ukazuju na nezakonito poslovanje banaka, koje varaju građane koji se odluče na podizanje kredita. Ta vrsta prevare nije nova, datira još iz...