NLP – istine i zablude

NLP se zasniva na tri osnovna koncepta – subjektivnost, svest i učenje.
Lajfkoučing - Foto: Internet
Lajfkoučing - Foto: Internet

Uvod u NLP

Pre nekoliko godina u Srbiju je stigao sasvim novi i do tada nepoznati metod komunikacije i treninga – NLP. Za kratko vreme se namnožilo kojekakvih agencija, institucija, instituta i pojedinaca koji ovu metodu praktikuju i njome “leče“ gotovo sve. Pre svega sa ciljem obrazovanja zainteresovanih čitalaca želim da ovom prilikom deo svog vremena i truda posvetim ovoj popularnoj metodi.

NLP (Neuro Lingvističko Programiranje) je metod koji tvrdi da postoji veza između onoga što mislimo (Neuro), govorimo (Lingvističko) i kako se ponašamo (Programiranje). Metoda je patentirana sedamdesetih godina dvadesetog veka od strane psihologa Ričarda Bandlera i lingviste Džona Grajndera. Tvrdi se da NLP pomaže i leči, veoma brzo i efikasno sve od fobija do alergije i poslovnih problema. I sam zainteresovan za ovu metodu, bio sam pre nekoliko godina polaznik kursa NLP. Moram priznati da nisam našao nikakvu potporu u priznatoj, naučnoj psihologiji za ovaj metod. Naravno, postoje korisni komunikacioni obrasci ali suština je sasvim maglovita i ne dovodi do rezultata. NLP, kao i druge slične metode se zasniva na pseudo naučnim tumačenjima priznatih nauka i ljudskog iskustva. U psihologiji je sasvim poznata i jasna veza između onoga što mislimo, govorimo i činimo u smislu da se ideje rađaju u našem umu, mi ih prepoznajemo i verbalizujemo i onda one dolaze do faze realizacije. NLP u neku ruku tvrdi da postoji suprotan proces, polazeći iz sve tri tačke pojedinačno. U praksi to znači da ukoliko zamislim sebe kao uspešnog čoveka, govorim kao takav i ponašam se shodno tome onda će tako i biti. NLP i njegovi tvorci prezentiraju modele ponašanja uspešnih ljudi sa idejom da oni mogu da budu naučeni i internalizovani pukim oponašanjem i da kao takvi mogu dati istovetne rezultate kod bilo koga ko ih praktikuje. U praksi ne postoji apsolutno nikakva potpora za ovo, nikakvi dokazi.

Često se govori i o kosmičkom umu, nekoj energiji koja nam donosi dobrobit samo ako dovoljno uporno i verno želimo ostvarenje svojih ciljeva. Jako zanimljiva i primamljiva priča, zar ne?

Ja sam se u stvari upoznao sa NLP još devedesetih godina kada je politička partija JUL platila 5.000 inicijacija u Transcendentalnu meditaciju za mlade ljude u Srbiji. Tada je jedan poznati psihijatar i član ove političke partije napisao potvrdu da je TM korisna metoda koja unapređuje ljudske sposobnosti u domenu učenja, komunikacije, ostvarivanja ciljeva. Iskreno, ja nisam video niti jednog praktikanta ove metode koji je, narodski rečeno, “pun života“. Uglavnom se radi o ljudima koji su večiti tražioci koji ne nađoše ništa, bledih lica, u lažnom smirenju i odricanju potreba usled lažnog asketizma koji maskira nemoć i impotenciju svake vrste. TM je takođe tvrdio da ukoliko nešto snažno želite onda će vam se to i ostvariti, pukim prizivanjem sreće i uspeha.

Da se vratimo na NLP.

NLP se zasniva na tri osnovna koncepta – subjektivnost, svest i učenje.

Subjektivnost je reprezentovana u našem subjektivnom doživljaju sveta, našoj prizmi kroz koju posmatramo svet oko sebe. U ovom svetlu NLP tvrdi da je ne samo vizuelizacija već sveukupno “osećanje“ ispunjenja cilja veoma važno za njegovo stvarno ispunjenje. Zaista, ako ne znate kuda idete kako ćete tamo stići? No ipak, znati kuda se ide u smislu planiranja, ulaganja truda da se anticipiraju događaji i shvati realnost ostvarenja cilja i puko zamišljanje su dve sasvim različite stvari.

Druga komponenta NLP je svest. Tačnije, NLP se bavi nesvesnim kao mestom obrade podataka i krajnjim usmerivačem ponašanja. Kao i predhodno i ovo je delimično tačno jer se bazira na nalazima psihologije ali prenebregava holističko shvatanje zdrave ličnosti gde nesvesno ipak nije “glavni donosilac odluka“.

Treća komponenta NLP je učenje. Ono se ovde ogleda u modelovanju koje se bazira na imitiranju. Dakle, ako bi ste kopirali ponašanje uspešne osobe i sami bi ste postali uspešni, kaže NLP. Sami procenite da li je ovo istina ili pokušajte ako želite. U navedenom shvatanju učenja snažno se naglašava imitacija, kopiranje, podražavanje a izostavlja čovekova potreba da sazna svrhu i korene svog ponašanja, dakle da zna suštinu. Samo podražavanje iskusnog mačevaoca neće vam sačuvati glavu ako dođe do ozbiljnog dvoboja, verovatno to najbolje znaju glumci koji su vešti na sceni ali je pitanje koliko bi bili odvažni u stvarnom životu.

Na posletku, NLP ima korene u delima Karlosa Kastanjede (što bi rekao moj pokojni profesor psihijatrije – mnogo je čitalaca Kastanjede koji su moji pacijenti) a danas pretenduje da postane vrsta religije koja snažno ističe guruizam (pogledajte kako izgledaju marketinške kampanje kada gostuje neki NLP autor u Beogradu), ima elemente narodnih verovanja i magije (ako nešto kažeš tako će i biti), ritualizma, psiho šamanizma i ostalih “uteha za nesrećno izgubljene“.

Sve u svemu, koliko god da se promoteri NLP razljute, a nemaju razloga jer ovaj tekst nije protiv njih već u korist istine i obrazovanja čitalaca, ovaj metod nije niti naučno zasnovan niti je efikasan kao što se priča. Svakako je bolje posvetiti vreme zvaničnoj nauci i ne tražiti prečice jer su one često stranputice.


Autor teksta je Dragan Jović, life & business coach.

Kategorije
Psihologija
Nema komentara

Povezani tekstovi

  • Još u 17. veku čuveni kardinal Rišelje je imao savetnika, sveštenika Fransoa Leklerka (nema veze sa Leklerkom iz Alo Alo) znanog tada kao “siva eminencija”. Vreme je prošlo, prilike su...